...

Het zijn twee van de vele besluiten die de Vlaamse regering vorige vrijdag nam in verband met covid-19. Verder trekt men vanuit de coronaprovisie bijvoorbeeld ook nog 117.000 euro uit om een nieuwe communicatiecampagne Coronalert te lanceren. De campagne wil mensen opnieuw sensibiliseren om de corona-app te gebruiken. Dat is wenselijk omdat de app "een belangrijke meerwaarde heeft bij de versoepelingen beslist op het overlegcomité," zo luidt het.Om revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen te compenseren voor de maatregelen opgelegd in het kader van de covid-19-pandemie kregen ze al in april 2020 'budgetgarantie'. Dat compenseerde dalende inkomsten wegens het uitstellen van niet-dringende onderzoeken, consultaties en behandelingen en de toegenomen werkingskosten door de creatie van cohorteafdelingen en de verplichte beschermende maatregelen."Permanente monitoring" leert echter dat (vooral) revalidatievoorzieningen nog niet op hun normale capaciteit werken. Daarom kunnen ze in juli en augustus een laatste maal een compenserend budget aanrekenen. Voorwaarde is wel dat een voorziening "minstens 60% van het theoretisch aantal eenheidsprestaties voor de desbetreffende maand effectief heeft gepresteerd en gefactureerd."Nog meer overheidsmanna is er voor residentiële en niet-residentiële instellingen in het 'beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' voor kosten gemaakt ten gevolge van de pandemie. Ook de Zorgraden ontvangen voor hun bijkomende opdrachten nogmaals extra centen. De redenering is dat "met de nieuwe varianten, de toenemende (internationale) mobiliteit en contacten waakzaamheid geboden blijft." Zorgraden moeten dus blijven inzetten op preventie. En dus krijgen ze nog tot 15 oktober extra ondersteuning om te voorzien in medische expertise en in bron-contactopsporing en uitbraakmanagement. Hiervoor trekt de Vlaamse overheid 1,2 miljoen euro uit.