...

De aankoop zelf wordt uitbesteed aan het FAGG dat daarvoor de expertise heeft en al enige ervaring. De sneltests geven op een kwartier het resultaat. Bij voorkeur is het een gezondheidswerker die ze afneemt, of minstens iemand die daartoe een opleiding heeft gekregen.De Vlaamse regering wil de sneltests inzetten in drie sectoren: de gezondheidszorg, het onderwijs en de bedrijven. Voor iedere sector zal nagegaan worden hoe de sneltests het best kunnen ingezet worden - in overeenstemming met de algemene teststrategie.Sneltests maken PCR-tests zeker niet overbodig. PCR-tests zijn betrouwbaarder om na te gaan of iemand de infectie heeft. De sneltests geven wel een goed beeld van hoe besmettelijk iemand is.De sneltests moeten geïntegreerd worden in de keten van de contactopsporing. De voorzitter van de Interfederale Commissie voor Testing & Tracing (IFC), Karine Moykens, moet daarvoor de nodige beslissingen nemen.