...

De plannen van minister Onkelinx om de contingentering op te heffen voor huisartsen en vier knelpuntspecialismen, stuiten op een veto van de Vlaamse artsenwereld. Dat blijkt uit een online-enquête van Artsenkrant die op enkele dagen tijd door meer dan 1.300 artsen en geneeskundestudenten werd ingevuld.Bent u voorstander van de afschaffing van de contingentering? Als het gaat om de contingentering voor huisartsen, antwoordt 89% van de Vlaamse deelnemers aan de enquête 'neen'. Voor spoedartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en geriaters liggen de percentages in dezelfde lijn. De afwijzing voor de plannen van Onkelinx is dus massaal.Opvallend is dat huisartsen en specialisten in hun verzet tegen Onkelinx zij aan zij staan met professoren huisartsgeneeskunde en studenten geneeskunde. Zo goed als allemaal zijn ze het er ook over eens dat de afschaffing van de contingentering de kwaliteit van de opleiding zal schaden (88%). Dat de vrees voor kwaliteitsverlies nog sterker speelt bij de studenten (94%) en de professoren (89%) mag niet verbazen.Om de instroom af te stemmen op de uitstroom organiseerde de Vlaamse gemeenschap jaar na jaar een ingangsexamen. De Franstalige onderwijsministers reageerden niet even daadkrachtig. Met als gevolg dat er in de loop der jaren een overschot van zowat 1.000 gediplomeerde Franstalige artsen ontstond, dat Onkelinx nu regulariseert.Communautaire bomDe maatregel van Onkelinx staat dan ook haaks op de Vlaamse opinie over de beperking van het aantal artsen. Of zoals de Leuvense rector Rik Torfs tweette: "Laurette Onkelinx laat Vlaanderen opdraaien voor overschot aan Franstalige artsen. Communautaire bom. Maar onze politici horen we niet."Dat gevoel van communautaire onrechtvaardigheid weerspiegelt zich ook in de enquête. Maar liefst 92% van de Vlaamse deelnemers is van mening dat de Franstalige universiteiten ook een ingangsexamen voor artsen moeten organiseren. Of de massale onvrede van de Vlaamse artsen voor heibel zal zorgen in de federale regering valt nog af te wachten. Onkelinx zelf voelt intussen de bui hangen. Met een open brief probeert ze de gemoederen te bedaren.Een uitgebreid overzicht van de resultaten van onze enquête leest u vandaag in Artsenkrant.