...

De Covid-19-barometer brengt de werkbelasting van de zorgverleners in kaart, de incidentie van covid-19 op het terrein, en de zeer lokale behoeften aan beschermend materiaal.Eén coordinerend artsDe bedoeling is dat per praktijk of per pretriagecentrum één 'coördinerend' huisarts dagelijks tussen 15 u. en 22 u. een rapportje invult, dat dan wordt gecentraliseerd en verwerkt. Het rapport met zeer gerichte vragen invullen neemt vijf minuten tijd in beslag.Per praktijk is dat bij voorkeur steeds dezelfde arts. Deelnemende huisartsen krijgen ook dagelijks een reminder.CRA's rapporteren over hùn bevindingen in het woonzorgcentrum.De monitor brengt niet alleen de situatie van de huisartsen in beeld (inclusief de triageposten en woonzorgcentra die ze coördineren), maar ook die van de apothekers, thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen.PraktischHet rapport invullen gaat vanuit het EMD - een eForm is beschikbaar. Dat 'ingevulde formulier' mailt u dan met de eHealth-box (met Hector, bijvoorbeeld) naar dokter Bert Vaes, docent aan het ACHG Leuven die de verwerking coördineert. Wie geen EMD heeft dat eForms ondersteunt, kan deelnemen aan de barometer met een webapplicatie van healthdata.be. Na het invullen en verzenden van de eForm moet de arts twintig minuten wachten om zijn computer af te zetten, om het EMD in staat te stellen de transactie goed te beëindigen.ActieDe oefening is niet vrijblijvend. Elke dag ontvangt de voorzitter van de huisartsenkring een rapport dat hem in staat stelt de knelpunten de detecteren en actie te ondernemen. Ook de coördinator van de eerstelijnszone ontvangt de rapporten.Zij kunnen dan acties ondernemen. Ze kunnen bijvoorbeeld praktijken die door hun voorraad van handschoenen, mondkapjes, beschermingsbrillen... heen zitten, in contact brengen met praktijken die nog ruim voorraad hebben. Zij zien ook welke apotheken in de buurt misschien nog kunnen helpen met beschermingsmateriaal.Domus Medica en Vivel vzw zorgen voor verdere ondersteuning.In de Artsenkrant van vrijdag 27 maart kon u ook het interview lezen met professor Bert Vaes, die het hele project toelichtte.