...

Franse onderzoekers in samenwerking met een Belgisch team van de ULB een meta-analyse uitgevoerd van 290 prospectieve cohortonderzoeken en 172 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken over de toediening van 25-hydroxy-vitamine D, de vorm van deze 'zonvitamine' in het bloed. Zij stelden vast dat de toediening van 25(OH)D (50 microgram per dag of meer) geen invloed had op het voorkomen of de ernst van ziekten, ook niet bij personen bij wie de concentratie in het bloed lager was dan 50 nmol/liter. De enige positieve opmerking betreft ouderen. In de onderzoeken waaraan hoofdzakelijk oudere vrouwen deelnamen, zou de toediening van een lage dosis (20 microgram per dag) positieve gevolgen hebben gehad op het risico op vallen en fracturen en dus indirect op de mortaliteit. Op basis van die observaties gaan de auteurs ervan uit dat een tekort aan vitamine D veeleer wijst op een slechte gezondheid en geen oorzakelijke factor is. (referentie: The Lancet Diabetes & Endocrinology, 6 december 2013, doi:10.1016/S2213-8587(13)70165-7)