...

Vitalink werd een jaar lang uitgetest in vier proefprojecten. Als test case voor de eerstelijnskluis diende het medicatieschema: een centrale verzamelplaats voor gegevens over de medicatie die een patiënt gebruikt. Een jaar later blijkt Vitalink een betrouwbaar en veilig platform, zo meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het medicatieschema zelf blijkt, technisch gezien, ook betrouwbaar en volledig. Maar het kan nog niet algemeen worden gebruikt...De volgende stappenDe reden is vooral dat zorgverleners, inclusief de huisartsen zelf, nog geen volkomen betrouwbare toepassingen hebben om probleemloos met het medicatieschema te kunnen werken. Verschillende EMD-pakketten ontwikkelden voor de proefprojecten een voorlopige module. Maar die zijn nog niet goed genoeg om zomaar verspreid te worden onder alle gebruikers. Daarnaast moeten de zorgverleners zelf ook nog meer vertrouwen krijgen in het systeem als platform voor multidisciplinaire samenwerking."Om het medicatieschema tussen verschillende zorgverleners te delen moeten nog een aantal obstakels overwonnen worden, willen we een ruimer gebruik kunnen toelaten", zo vat Jo Vandeurzen, de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheidsmateries, de situatie samen. Maar aan de andere kant zweert hij bij het project: "We stellen ook vast dat het vertrouwen in het platform erg groot is. De eerste lijn blijft vragende partij voor een systeem als Vitalink om gegevens op een veilige manier te kunnen delen."De Vlaams overheid gaat nu nauw samenwerken met de beroepsorganisaties van de betrokken zorgverleners - huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen ,... - om het medicatieschema ook in de praktijk bruikbaar te maken. In eerste instantie zullen ze de softwareleveranciers ertoe aanzetten om de naadloze aansluiting van hun pakketten met het medicatieschema snel te realiseren.Verder wil de Vlaamse overheid samen met de beroepsorganisaties in de ICT-werkgroep concrete plannen opstellen om alle zorgverleners te overtuigen het elektronische medicatieschema daadwerkelijk - en systematisch - te gebruiken van zodra de aangepaste software er is. Verdere afstemmingVitalink werkt nauw samen met het federale eHealth-platform. Het gebruikt de diensten van eHealth om de beveiliging te verzekeren en de toegang tot de gegevens te controleren. Vlaanderen wil ook verder de hefbomen benutten waarover eHealth beschikt om de integratie van Vitalink in de software te realiseren. Verder moet Vitalink proberen de raakvlakken te benutten met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier - een gelijksoortig project dat de Algemene Pharmaceutische Bond met de apotheken opzette.The proof of the pudding is in the eating. Voordat duidelijk kan blijken of het delen van de medicatiegegevens zijn vruchten afwerpt, moet het e-schema algemeen gebruikt worden. Ondertussen kunnen zorgverleners al kennismaken met Vitalink om er vaccinatiegegevens over een patiënt te consulteren, dankzij een koppeling met Vaccinnet. En huisartsen kunnen er het summarized electronic health record van hun patiënten in opladen. Zo wordt Vitalink in eerste instantie toch een veilige kluis voor deze Sumehrs, zoals men oorspronkelijk in gedachten had.