...

Sinds 2016 zijn de vroegere praktijkpremie voor huisartsen en de telematicapremie verdwenen. Vanaf dat jaar krijgen huisartsen een 'geïntegreerde (praktijk)premie'. Die combineert de twee maar is niet voor alle huisartsen gelijk. Huisartsen die met hun software meer gebruik maken van de eHealth-diensten krijgen - heel bewust - een groter stuk van de taart.Het Riziv stelde voor 2017 zes criteria voorop (zie tabel). We frissen uw geheugen nog eens op. Wie voor vier of vijf criteria de drempelwaarden haalde, kreeg een premie van 3.400 euro. Wie zes drempelwaarden haalde, kreeg 4.550 euro. De premie werd nog eens met 500 euro verhoogd als de huisarts van 400 patiënten een SumEHR in Vitalink plaatste tot respectievelijk 3.900 en 5050 euro. Wie geen EMD-pakket had of minder dan vier keer scoorde, kreeg een premie van 1.500 euro.De premie voor 2017 werd uitbetaald in 2018. Uit de boekhoudingscijfers van het Riziv voor dat jaar blijkt nu dat aan 8.908 'actieve' huisartsen iets meer dan 31 miljoen euro werd uitbetaald. De grootste groep vormden artsen die aan vier of vijf criteria voldeden - maar niet meer dan 400 SumEHR's hebben opgelaad in 2017. Zij zijn goed voor 31% van de hele groep - ze haalden ook 30% van de uitbetaalde premies binnen. De tweede grootste groep zijn de artsen die voor alle zes criteria scoorden en die bovendien meer dan 400 unieke SumEHR's in Vitalink plaatsten. Met andere woorden, de artsen die recht hadden op het maximumbedrag. Zij maakten 22% van de hele groep uit - en haalden samen 32% van het verdeelde bedrag binnen.Artsen die 4 of 5 items scoorden en bovendien meer dan 400 SumEHR's hadden opgeladen, vormden de kleinste groep met maar 7% (en 8% van de uitbetaalde premies). Artsen die voor de zes items de drempelwaarden haalden maar niet genoeg SumEHR's in Vitalink hadden geplaatst - vormden 14% van de groep.Anders samengevat:- 38,5% van de actieve huisartsen haalden 4 of 5 criteria;- 36% haalde 6 criteria;- 29% heeft meer dan 400 SumEHR's in 2017 opgeladen.Een kwart van de artsen haalde minder dan 4 items binnen, of gebruikte gewoon nog geen erkend EMD-pakket. Ze verdeelden maar 11% van de 31 miljoen onder hen.In 2015 kregen 'actieve' huisartsen(*) een praktijkpremie van 1.672,94 euro. Wie een erkend EMD-pakket had geïnstalleerd, kreeg een telematicapremie 817,20 euro. De praktijkpremie en de telematicapremie gingen al jaren mee. In 2015 kwam daar nog bij dat een geconventioneerde arts een toeslag van 500 euro kreeg bovenop de praktijkpremie. Wie bovendien in 2015 SumEHR's had opgeladen in Vitalink, kreeg daar ook nog eens 500 euro bovenop. Een huisarts kon in 2015 dus voor 3.490,14 euro premies opstrijken. Maar dat bedrag telde wel al een paar belangrijke extraatjes in vergelijking met vorige jaren.De grote helft van de huisartsen kreeg in 2017 een beduidend grotere 'geïntegreerde premie' dan het totale bedrag aan premies dat ze konden ontvangen in 2015. Vooral huisartsen die geen vier items scoorden voor de geïntegreerde premie, en met name die artsen die toch al jaren een erkend EMD-pakket bezitten, kwamen er in 2017 slechter af dan in 2015.Uit de cijfers van het Riziv leren we ook dat in 2017 er 937 haio's waren die over een erkend EMD beschikten. Ze kregen daarvoor ook een premie van 800 euro. Maar hun aantal en de uitgaven voor deze premies hebben we buiten beschouwing gelaten. Er is geen gesloten enveloppe voor de geïntegreerde premie, dus de haio's (of hun opleidingspraktijk) snoepen het bedrag ook van niemand af. Vandaar dat we het voor hen bestede bedrag geheel uit het rekensommetje hebben gehaald. Belangrijk is bovendien om op te merken dat het Riziv voor de geïntegreerde premie een uitgave van 37,3 miljoen euro had begroot. De huisartsen laten hier, bij wijze van spreken, enkele miljoenen liggen: 5,4 miljoen euro bleef onbenut.Werkt de geïntegreerde premie als incentive om e-health actief te gebruiken? De vraag is moeilijk te beantwoorden, want je hebt geen controlegroep. Driekwart haalde in ieder geval al de minimumdrempels voor minstens vier criteria. En een belangrijke groep haalde het maximumbedrag binnen. Daarnaast moet je de bedenking maken dat de incentive voor de SumEHR's ook een averechts effect kan hebben. Een arts die zonder al te veel controle SumEHR's doorstuurt om aan het getal van 400 te raken, krijgt daarmee een hogere premie. Maar hij heeft er misschien veel minder werk in gestoken dan zijn collega die net niet aan de drempel kwam omdat hij alleen SumEHR's wilde afleveren van goede kwaliteit. Dat is een punt waar het Riziv wellicht werk zal van willen maken.Wouter Colson(*) Dat waren toen huisartsen met minstens 1.250 patiëntencontacten in één jaar die deelnamen aan de wachtdienst. De definitie luidt nu anders.