...

Dokter Louis Ide (N-VA) vroeg de recentste gmd-cijfers voor 2009 nationaal en regionaal op bij minister Onkelinx. Begin vorig jaar telde Belgibijna 4,7 miljoen gmd's, wat overeenkomt met een dekking van 44,1%. Ten opzichte van het jaar voordien betekent dat een stijging van 1,5%. Opgesplitst per regio haalt Vlaanderen een dekkingsgraad van 56,2%, Walloni29,5% en Brussel 27,1%. Limburg springt erbovenuit met meer dan 66%, gevolgd door West-Vlaanderen (net geen 60%). Dan volgen Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Vlaams-Brabant is de hekkensluiter met 48,4%. Extrapolatie voor 2010Hoe ouder de patit, hoe meer hij geniet van de gmd-regeling. Bijna driekwart van de 75-plussers doet dat tegen amper een derde van wie jonger is dan 25. Per ziekenfonds kunnen deze cijfers uiteraard nog grondig verschillen. Zo had bij het christelijk ziekenfonds eind 2009 bijna elke 75-plusser een gmd.Deze gegevens bereikten de algemene pers, maar Artsenkrant kon ook nog beslag leggen op meer recente data die Ide opvroeg (eerste helft 2010) en die hij extrapoleerde naar het afgelopen jaar.Opvallend: de stijgende trend zet zich door voor Brussel en Vlaanderen maar Wallonilaat qua dekkingsgraad een dalende trend optekenen. Het valt terug naar 28,6%. Vlaanderen stijgt fluks verder en haalt in de eerste jaarhelft van 2010 niet minder dan 58%. Zet die trend zich door, dan hebben inmiddels zes op de tien Vlamingen een gmd. Ook Brussel zit stevig in de lift. Over het hele land bekeken bedraagt de dekkingsgraad net geen 46%. Bijna vijf miljoen Belgen hadden een globaal medisch dossier laten openen halfweg 2010 en wellicht is die kaap inmiddels gerond.