...

AK, een arts uit Brasschaat staat momenteel terecht omdat hij tussen juni 2008 en april 2010 op grote schaal valse medische attesten zou hebben uitgeschreven waarvan vreemdelingen uit de voormalige Sovjet-Unie gebruikmaakten om een verblijfsvergunning te verkrijgen op grond van de Vreemdelingenwet.VB-kamerlid Tanguy Veys vroeg Maggie De Block hoeveel artsen in hetzelfde geval zijn. De Block stelde daarop dat vijf artsen werden aangegeven bij het parket, maar het openbaar ministerie heeft niet bevestigd dat er tegen alle vijf een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld. Tot nu toe is er nog geen enkele arts veroordeeld. AK is wel al voor de correctionele rechtbank verschenen. Een uitspraak in de zaak is voorzien op 24 juni.BevoegdheidNog volgens de staatssecretaris bepaalt de Vreemdelingenwet niet dat ambtenaren-geneesheren zelf de medische toestand van personen onderzoeken in het raam van een medische regularisatieaanvraag. Ambtenaren-geneesheren worden niet geacht raadplegingen te organiseren. Zij moeten onderzoeken of een verwijdering naar het land van herkomst geen ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de klinische toestand omdat de medische verzorging in het land van herkomst niet beschikbaar of niet toegankelijk is. Daarvoor moeten zij zich baseren op een dossier van de patiënt dat door de patiënt zelf is gestoffeerd met attesten en onderzoeken.Eed van Hippocrates"Ik acht het niet wenselijk om de taken van de ambtenaren-geneesheren van de Dienst Vreemdelingenzaken uit te breiden naar het stellen van een diagnose. Dat is niet hun opdracht. Zij zijn ook in geen enkel geval behandelend geneesheer van de personen voor wie zij een advies moeten verlenen", aldus Maggie De Block, zelf huisarts. "Zij moeten zich baseren op de elementen in het dossier, in de bewijslast die door de aanvrager is gedaan. Ik ga er verder ook van uit dat elke arts de eed van Hippocrates heeft afgelegd en die ook naleeft en dat geen enkele arts er baat bij heeft een diagnose te stellen die niet overeenstemt met de aandoeningen van een persoon."