...

Vrijdag werden, in het kader van 50 jaar Riziv, een aantal rondetafelgesprekken gevoerd over de toegankelijkheid van de zorg. Meer dan 300 vertegenwoordigers uit de zorgsector bespraken thema's als personen die onverzekerd blijven, daklozen en geestelijke gezondheid, uitstel van gezondheidszorg, groepen met risicogedrag, vrouwen en kinderen in een precaire situatie en nieuwkomers.Meerjarenplan Op grond daarvan werden vijf belangrijke aanbevelingen geformuleerd. Een meerjarenbeleid om die te realiseren hoeft zelfs niet zoveel te kosten, stelt men nog. Een meer inclusief beleid door een standaardisering van procedures en regels, dat administratieve drempels wegwerkt. De toegang tot de eerste lijn kunnen de ziekenfondsen waarborgen door middel van een tijdelijke inschrijving. Versterken van het bestaande beleid om de financiële toegankelijkheid te verbeteren: uitbreiding van de maximumfactuur, automatische toekenning van een recht op verhoogde tegemoetkoming en op een derdebetalersregeling. Preventie van bij de zwangerschap voorkomt dat gezondheidsproblemen de ongelijkheid versterken. Zorg op maat van risicogroepen om specifieke risico's aan te pakken zoals hiv, hepatitis en schurft , maar ook problemen door het dakloos worden, psychotische problemen bij drugsgebruikers, enzovoort. Betere basisinformatie over de gezondheid en de zorg verstrekken aan deze kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door interculturele bemiddelaars en ervaringsdeskundigen systematischer in te schakelen.Een uitgebreidere mededeling en het Groenboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg vindt u op www.riziv.be.