...

Het Riziv maakte de nieuwe lijst bekend van huisartsenarme zones die in aanmerking komen voor steun van het Impulseofonds. Huisartsen die er zich vestigen, als zelfstandige of als loontrekkende, hebben recht op een premie van 20.000 euro. Dat systeem ging van start in 2006. Toen hadden 152 gemeenten - op een totaal van 589 - het statuut 'huisartsarm'. Elk jaar wordt de lijst aangepast. Het Riziv spreekt van een gemeente waar relatief weinig huisartsen beschikbaar zijn als het gaat om:- een huisartsenzone met minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners - of om een huisartsenzone met minder dan 125 inwoners per km en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners. Voor de periode juni 2011 tot en met mei 2012 staan 232 gemeenten op de Riziv-lijst van huisartsenarme zones. Dat zijn er 26 meer dan vorig jaar, toen er ook al 40 extra gemeenten als huisartsenarm stonden gekatalogeerd vergeleken met het jaar voordien. De volledige lijst kan u consulteren op de site van het Riziv.