...

Het is ondertussen genoegzaam bekend dat het wegverkeer een belangrijke impact heeft op de gezondheid van de burgers. Niet toevallig nam de administratie daarom in deze week van de mobiliteit het initiatief om een 'Gezondheidsindicator Mobiliteit' voor te stellen. De indicator geeft elke Vlaamse gemeente op vier parameters een score. Het gaat uiteraard over parameters die volgens gezondheidsstudies een impact hebben op gezondheid. Een eerste parameter betreft 'gezonde luchtkwaliteit'. Deze geeft de luchtverontreiniging weer. De berekeningen zijn gebaseerd op de blootstelling aan stikstof. De gegevens uit 2016 hebben betrekking op het wegverkeer. Daarnaast is er als tweede parameter de 'afwezigheid van verkeersgeluid'. Die score komt tot stand aan de hand van geluidskaarten uit 2015 voor Vlaanderen. De derde parameter 'verkeersveiligheid' slaat op verkeersongevallen. Basis hiervoor is het aantal verkeersslachtoffers in de periode 2014-2016. En tenslotte is er de parameter 'actieve mobiliteit'. Dit criterium geeft het aandeel actief pendelen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer) weer voor een gemeente of stad. Deze informatie is afkomstig uit de gemeente- en stadsmonitor van 2017.De bedoeling is dat een gemeente met de 'Gezondheidsindicator Mobiliteit' nagaat hoe de vier parameters van de eigen gemeente zich verhouden tegenover de parameters van andere gemeentes. Die vergelijking moet lokale besturen stimuleren om initiatieven te nemen om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Een gemeente kan bijvoorbeeld specifieke projecten lanceren om lawaai te reduceren of fietsgebruik te stimuleren. "Dit alles laat toe het lokaal gezondheidsbeleid kwaliteitsvol te onderbouwen," zo luidt het in de mededeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid.