...

Uit de statistieken van de FOD Volksgezondheid blijkt dat in 2012 38% van de erkende artsen vrouw was. Bij de artsen die vorig jaar bezig waren met een specialistische opleiding (inclusief huisarts), ging het in 62,5% om vrouwen. Het woord 'geneesheer' klinkt dus niet alleen oubollig - het geeft helemaal niet de realiteit weer.Volgens dr. Moens is er niet veel nodig om de titel 'geneesheer' in de regelgeving af te voeren en te vervangen door het neutralere 'arts'. Toen hij onlangs in het Verzekeringscomité voorstelde deze aanpassing uit te voeren, antwoordde voorzitter Gabriel Perl dat één Koninklijk Besluit met één artikel hiervoor zou volstaan.VBSDr. Moens realiseert zich ook dat hij voor eigen deur moet vegen. Hij heeft het dan over het VBS dat in 1954 werd opgericht: de afkorting staat voor Verbond der Belgische geneesheren-specialisten. Toen de BVAS en het VAS werden opgericht - respectievelijk de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten en het Vlaams Artsensyndicaat - werd van bij de aanvang correct voor het woord 'arts' gekozen.Twaalf jaar geleden stelde Marc Moens op de algemene vergadering van het VBS al voor om de benaming te veranderen. Maar dat vroeg om een statutenwijziging, en dat bracht toen nog een lange lijdensweg mee voor de Raad van State. De vergadering vond dat te omslachtig.Als de Orde van Geneesheren nu het goede voorbeeld geeft, kan het VBS zeker niet achterblijven, vindt Moens. Hij neemt zich voor het voorstel bij de volgende algemene vergadering in februari 2014 opnieuw in te dienen.Wachten...Maar de Orde van Geneesheren blijft ondertussen zelf wel op haar honger zitten. "We vragen al vier jaar aan minister Onkelinx om voortaan de Orde van Artsen te mogen zijn", stelt Michielsen in het Nieuwsblad. "Maar de politiek heeft blijkbaar andere besognes."Twee kleine KB's zijn dus nodig om een sekseneutraler taalgebruik in de gezondheidszorg te bewerkstelligen. Het blijft ernaar uitkijken.