...

De nota vertrekt nu naar de Algemene Raad van het Riziv, waar de sociale partners en de afvaardiging van de regering er uitspraak kunnen over doen. Het is mogelijk dat die het voorstel afkeurt.De artsensyndicaten zijn tevreden met de nota, die goede voorstellen bevat en een innoverende aanpak bepleit. Krachtlijnen uit de begrotingsnota zijn:Zoals we in de voorbije Artsenkrant schreven, heeft het huidige begrotingsvoorstel toch een te besteden marge vrijgemaakt van circa 100 miljoen euro. Sommen die niet tot de structurele begroting behoren, zoals de tijdelijke stijging van bepaalde uitgaven door een versnelde facturatie, werden uit de begroting geweerd."Een belangrijk punt van de nota is dat wanneer een bepaalde sector geld heeft uitgespaard, die sector dat moet kunnen herinvesteren" licht Kartel-voorzitter Reinier Hueting toe. "Die overschotten kunnen niet dienen om de put in de farmaceutische sector te vullen, of om besparingen te verwezenlijken."Hoe de 100 miljoen euro 'marge' over de verschillende sectoren verdeeld moet worden, moet de nota volgens de wet aangeven. Maar hier houden de drie artsensyndicaten een slag om de arm. Ze wijzen erop dat het nog mogelijk moet zijn deze verdeling in de komende weken te herbekijken."In de toekomst zal een transversaal comité voorstellen doen over de besteding van gemeenschappelijke middelen. Maar dat comité is er nog niet", vult dr. Hueting aan. Hij wijst erop dat heel wat van de 'onderschrijdingen' die nu dienen om het tekort in het geneesmiddelenbudget te beperken, waren gesitueerd in de sector van de artsenhonoraria. Voor hem moeten de artsen volgend jaar kunnen rekenen op een belangrijk stuk van de overblijvende 'marge'.