...

De meeste vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers onthielden zich toen de stemmen werden uitgebracht. "Er zijn niet voldoende middelen om de kinesitherapeuten een degelijk honorarium te geven", stelt Bvas-voorzitter Marc Moens.Onthoudingen"De vorige keer hebben we dan ook een stem tegen de overeenkomst uitgebracht", licht hij verder toe. "Maar nu hebben we ons onthouden, het is belangrijk dat de kinesitherapeuten toch een document krijgen van het Riziv. Anders ontstaat er tariefonzekerheid voor hun cliënten. Maar we hebben wel een signaal willen geven aan de regeringscommissaris."De vertegenwoordiger van de kinesitherapeuten stemde tegen. "Aan onze 14 eisen werd niet voldaan. Een aantal eisen werd ingewilligd in een convenant dat bij de overeenkomst zou komen. Dat gaat om maatregelen op middellange en lange termijn. Aan onze echt dringende eisen is niet voldaan", zegt Peter Bruynooghe van Axxon.Hij onderstreept dat de kinesitherapeuten al vier jaar geen herwaardering van hun honoraria hebben gekregen. De overeenkomst uit 2015 werd eenzijdig in 2016 verlengd. De kinesitherapeuten hadden zich daar niet met alle middelen tegen verzet in de hoop dat ze voor 2017 betere voorwaarden zouden in de wacht kunnen slepen. Maar dat is niet gebeurd.Voor dit jaar bespaarde de regering ook 12 miljoen euro (zoals bij artsen twee derde) van de indexmassaVeilige niet-toetreding"We roepen onze leden op om ons een brief te sturen waarin ze de overeenkomst opzeggen." Axxon houdt die brieven bij in de hoop zo opzeggingen te kunnen verzamelen van 41% van de kinesitherapeuten . Als dat aantal de overeenkomst opzegt, wordt ze rechtsongeldig. "Als we niet aan dat aantal komen, vernietigen we de brieven. Deze kinesitherapeuten hebben dan nog een week de mogelijkheid om persoonlijk de overeenkomst op te zeggen."Met een overeenkomstensysteem, in tegenstelling tot het akkoordensysteem voor artsen, geldt er een hoger remgeld voor wie niet tot de overeenkomst is toegetreden. Het Riziv hanteert het maximum toegelaten verschil van 25%. Axxon wil van dit discriminerend systeem af, te meer dat het ook betekent dat de sociale voordelen van het Riziv en de telematicapremie buiten het officiële budget vallen en daarmee niet worden geïndexeerd."Hoe dan ook zullen we de overeenkomst in september opzeggen", stelt Bruynooghe - die hoopt dat de kinesitherapeuten een gunstigere uitgangspositie zullen verwerven om over betere voorwaarden te kunnen onderhandelen.