...

Er moet voor 2018 237,9 miljoen gevonden worden om de begroting te doen kloppen. Maar 188 miljoen daarvan valt binnen het Toekomstpact: de overeenkomst die de overheid afsloot met de farmaceutische industrie. Nog eens acht miljoen euro wordt bespaard in de sector van medische hulpmiddelen en implantaten, in uitvoering van het beMedTech-pact.De artsen moeten 29,9 miljoen euro vinden om geplande uitgaven in 2018 te compenseren ('gereserveerde bedragen') - die waren overeengekomen bij het mini-akkoord en dus al langer bekend. Daarbovenop komen nu nog eens zes miljoen euro nieuwe besparingen.De andere sectoren moeten samen ook zes miljoen besparen.PsychologenIn de krant van vrijdag maakten we al melding van de nota van de begrotingscommissie van het Riziv die vorige week op het Verzekeringscomité werd besproken - de krijtlijnen van het voorstel dat vanochtend werd goedgekeurd lijken daar min of meer mee overeen te stemmen.Het Riziv vermeldt in de mededeling onder de positieve maatregelen van de regering die onder haar begroting vallen ook de "psychologen". Minister De Block beloofde in juli 22,5 miljoen euro te reserveren voor de terugbetaling van psychotherapie in de eerste lijn.IndexeringDe verschillende sectoren krijgen ook de volledige indexmassa toegewezen bij hun budget. Het begrotingsvoorstel moet nu volgende week op de Algemene Raad van het Riziv worden goedgekeurd. Het budget voor de artsenhonoraria kan vervolgens in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen verder besproken worden. In theorie kan die een deel van de indexmassa besteden aan andere maatregelen. In de praktijk is zeer de vraag of de artsen daarvoor te vinden zijn. In de voorbije jaren werd de indexering al vaak geheel of gedeeltelijk ingehouden.