...

Er waren in 2013 15.072 erkende huisartsen, wat er 190 meer waren dan in 2012. Vlaanderen telt met 55,3% het leeuwendeel van de huisartsen, terwijl 34,6% Waals is en 10,1% in het Brussels gewest woont. De provincie Antwerpen levert 14,4% van de huisartsen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (12,6%) en Vlaams-Brabant (11,3%). Met 372 huisartsen, of 2,5% van het totaal, is de minder dicht bevolkte provincie Luxemburg het zwakke broertje.Opvallend is dat de vervrouwelijking van het huisartsenberoep zich doorzet. In ons land waren in 2013 77,6% van de huisartsen jonger dan 30 jaar vrouwen. Ook waren 68,3 procent van de artsen tussen 30 en 35 jaar vrouwelijk. In Wallonië is deze tendens nog sterker met 82,5% vrouwelijke huisartsen in de leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar. In Vlaanderen zijn met 75,7% drie huisartsen op vier jonger dan 30 jaar vrouw.Haio'sAls we het aantal haio's bekijken, zien we een mooie aangroei, van 661 in 2011 naar 730 in 2013. Maar deze aangroei is vooral aan Vlaanderen te danken (van 386 in 2011 naar 449 in 2013). In Wallonië (van 172 in 2011 naar 175 in 2013) en het Brussels gewest (van 103 in 2011 naar 106 in 2013) is er eerder een stagnatie. Zo waren er vorig jaar in de provincie Luxemburg slechts 7 huisartsen in opleiding. En ook hier valt de vervrouwelijking op. 73,4% van de Belgische haio's zijn vrouw, in Vlaanderen 75,1%, in Wallonië 75,4% en in Brussel 63,2%.SpecialistenOok blijkt uit de cijfers dat steeds meer artsen zich specialiseren. In de periode 2011-2013 kwamen er 980 specialisten bij, om te landen op 26.459 artsen-specialisten. De grootste aangroei noteren we ook hier in Vlaanderen (+ 561). In Wallonië groeide het specialistenbestand met 313 eenheden, in Brussel met 106. Het grootste aantal specialisten (14,2%) vestigen zich in Vlaams-Brabant, voor Antwerpen (13,3%). Ook hier is de provincie Luxemburg de hekkensluiter (1,8%).De vervrouwelijking van de artsenstiel is ook bij de specialisten te voelen, maar minder uitgesproken. In België waren in 2013 61,5% van de specialisten tussen 30 en 34 jaar vrouw, en 56,65% van de specialisten tussen 35 en 39 jaar. Oudere specialisten zijn meestal mannen. Opvallend is dat de grootste leeftijdsgroep bij specialisten de 65-plussers zijn, met 5.424 artsen. Hiervan is dan wel 83% van het mannelijk geslacht.Aso'sHet aantal specialisten in opleiding (aso's) is gestegen van 3.630 in 2011 naar 4.212 in 2013. Ook hier neemt Vlaanderen het voortouw, met een stijging van 404 aso's op twee jaar tijd, gevolgd door het Brussels gewest (+ 97 aso's) en Wallonië (+ 81 aso's). De meeste aso's (17,6%) wonen in Vlaams-Brabant, gevolgd door de provincie Antwerpen (14,4%) en Oost-Vlaanderen (13,6%). Limburg is in Vlaanderen het zwakke broertje, met 3,9% of 164 aso's. De provincie Luxemburg blijft met 40 aso's nipt onder de drempel van 1%: 0,9% van de specialisten in opleiding komen uit die provincie.In de opleidingen voor arts-specialist is de vervrouwelijking minder groot, maar wel bestaande. Van de 4.212 aso's waren er vorig jaar 2.549 van het vrouwelijke geslacht. Per specialisme zijn er wel opvallende verschillen. Zo zijn vrouwen ruim in de meerderheid in de opleidingen psychiatrie, pediatrie en gynaecologie. Chirurgie, neurochirurgie, urologie en orthopedie blijven mannenbastions.