...

In 2010 daalden de Riziv-uitgaven voor antitrombotica, ACE-remmers en sartanen in open officina's. Dat heeft vooral te maken met het vervallen van enkele patenten.Dat blijkt uit het Morse-rapport 2011 van het Riziv. In open officina's (gegevens Farmanet) vormen de statines nog altijd de geneesmiddelenklasse die de meeste uitgaven genereert (zie AK 2200).De uitgaven voor de ATC-klasse van de antitrombotica in open officina's verminderden tussen 2009 en 2010 met 14,4% (van 118 naar 101 miljoen). Dat komt vooral omdat sinds april 2010 voor clopidogrel het referentieprijzensysteem in werking trad. Daardoor vielen de uitgaven voor dit geneesmiddel terug op de helft. Bedroeg de prijs van de DDD (daily defined dose) in 2009 nog 1,51 euro, dan is dat nu 0,88.Honorering apothekers De prijs voor een DDD van acetylsalicylzuur steeg dan weer in april 2010 (maar blijft ver beneden die van clopidogrel). Dat heeft te maken met de gewijzigde honorering voor apothekers, met naast de 'economische marge' een basishonorarium per verpakking. Deze wijziging weegt zwaarder door bij goedkopere geneesmiddelen. De referentieterugbetaling is sinds juli 2010 ook van toepassing op losartan. De uitgaven voor de klasse van de sartanen in gewone apotheken verminderden met 8,5%. Ook de uitgaven voor de ACE-remmers namen in 2010 sterk af, namelijk met 11,3%. Maar in 2009 daalden de uitgaven voor deze ATC-klasse al met 14,2%. Wel zien we een stijging van de uitgaven voor de vaste combinatie van ACE-remmers en van sartanen met een calciumblokker.