...

Amerikaanse medische topambtenaren slaan daarover alarm in de New York Times en voegen eraan toe dat de opmars van deze superbacteriën zeer moeilijk te stuiten is. Dr. Thomas R. Frieden, directeur van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zegt dat deze organismen, die onder andere resistent zijn tegen carbapenems, een ware nachtmerrie zijn. Hij benadrukt dat de meeste personen die ermee besmet zijn reeds andere ernstige ziekten hebben die ingewikkelde behandelingen en langdurige opnames in ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen vereisen. Volgens een nieuw rapport van CDC wordt 4% van alle infecties van het maag-darmkanaal veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen carbapenems (tegenover slechts 1% in 2001). 10% van de Klebsiellastammen is nu resistent, terwijl dat tien jaar geleden slechts 2% was.