...

Net zoals de laatste jaren het geval was, blijft het aantal aanvragen voor het op de markt brengen van geneesmiddelen stabiel. In 2012 ontving het Europees Geneesmiddelenbureau 96 aanvragen en gaf het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 59 positieve adviezen voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen, met inbegrip van een positief advies voor de eerste gentherapie in Europa.Klik hier om het verslag te lezen