...

Het Fonds Forton bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar. Het beoogt het onderzoek naar muco en gerelateerde aandoeningen te ondersteunen. In de loop der jaren trok het Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ruim negen miljoen aan. De Belgische Mucovereniging is een in 1996 opgerichte patiëntenvereniging. Ze neemt initiatieven om patiënten en hun families te ondersteunen en de levenskwaliteit te verbeteren. Financiële steun wordt toegekend aan innovatieve onderzoeksprojecten.In een persmededeling wijst de Koning Boudewijnstichting erop dat mucoviscidose nog steeds niet kan genezen worden. Wel proberen artsen de symptomen te verlichten en verdere achteruitgang te voorkomen. Voor de meeste patiënten impliceert dat wel enkele uren therapie per dag plus het innemen van heel wat medicijnen. Muco is een relatief zeldzame aandoening, in België zijn er circa 1.300 patiënten.Het Belgische onderzoek naar de aandoening heeft een goede reputatie. Gaandeweg ontstonden trouwens enkele clusters van gespecialiseerde onderzoekers, een evolutie die het Fonds Forton en de Mucovereniging toejuichen. Een onafhankelijke jury bijgestaan door internationale experts en patiënten selecteerden uiteindelijk zes projecten. Samen ontvangen ze bijna 1,4 miljoen euro. De projecten zijn zeer uiteenlopend en richten zich bijvoorbeeld op genetische mutaties die muco uitlokken of op het onderzoek van bacteriën en schimmels in de longen van mucopatiënten enz.