...

De démarche werd gepubliceerd in het Staatsblad van 7 februari. Vlaamse beroepsverenigingen zijn niet bij het verzoekschrift betrokken. Het gaat om de 'Algemene Unie van Verpleegkundigen van België', de 'Association de Stérilisation Francophone' ; de 'Association belge des praticiens de l'art infirmier', de 'Nationale Federatie van Belgische Verpleegkundigen', de 'Association des Infirmiers Spécialisés en Pédiatrie et Néonatalogie', de 'Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien', de 'Association belge des praticiens de l'art infirmier exerçant auprès des personnes âgée', de 'Association Professionnelle Francophone des Infirmiers spécialisés en Santé Communautaire', de 'Société des Infirmières de Soins Intensifs', de 'Les Tabliers Blancs', de 'Fédération des Infirmières Indépendantes de Belgique', de 'Association Francophone des Infirmières en Stomathérapie Cicatrisation et Plaies.be', de 'Association Francophone des Infirmiers de Salle d'Opération' en enkele private personen.Concreet willen de beroepsverenigingen de vernietiging van een aantal bepalingen van de wet van 28 juni 2023 tot wijziging van de WUG teneinde de huidige titel van verpleegkundige te verduidelijken en de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin op te nemen. Een van de geviseerde bepalingen voorziet dat niemand als basisverpleegkundige, de verpleegkunde mag uitoefenen als hij niet in het bezit is van een diploma of een titel van basisverpleegkundige. Die titel van basisverpleegkundige moet behaald worden na een opleiding van minstens drie studiejaren met ten minste 3.800 uur theoretisch en klinisch onderwijs. De studiejaren moeten uitgedrukt kunnen worden in een daaraan gelijkwaardig aantal ECTS-studiepunten. De duur van het theoretisch onderwijs moet tenminste een derde en de duur van het klinisch onderwijs tenminste de helft van de minimumduur van de opleiding bedragen.De basisverpleegkundige wordt omschreven als een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt hij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of met de arts wanneer er geen verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg deel uitmaakt van het zorgteam. De basisverpleegkundige handelt in het kader van preventie en het behoud en de bevordering van de gezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven.