...

De campagne om meer mensen voor een zorgberoep te laten kiezen werpt in Vlaanderen vruchten af. Dit jaar steeg het aantal eerstejaarsstudenten verpleegkunde met bijna een tiende (9,6%). Dat is in Vlaanderen, in Franstalig België is er een toename met 1,4%. In het (Vlaamse) beroepsonderwijs is de toename met rond de 14% het grootst. Dat staat te lezen in Weliswaar, het welzijns- en gezondheidsmagazine van de Vlaamse overheid.Vlaanderen telt dit jaar in totaal 17.292 verpleegkundestudenten. Werklozen die worden geactiveerd zijn goed voor 3.548 verpleegkundestudenten. Volwassenen die nog verpleegkunde beginnen te studeren kiezen meestal voor het beroepsonderwijs. Maar 24% van de werklozen en 21% van de werkenden die verpleegkundestudies beginnen kiezen voor het bachelorniveau. Bij de 'gewone studenten' is dat 64%.