...

De ministerraad keurde op vrijdag 10 december het KB goed dat de rechten die patiënten met een GMD genieten verlengt tot eind 2022, wanneer die zouden aflopen eind 2020 of eind 2021. Dat past binnen de overgangsmaatregelen van het 'papieren' GMD naar het e-GMD. Zoals we eerder hebben bericht zijn er nog wel wat huisartsen die zich niet hebben ingeschreven bij MyCarenet voor het beheer van het e-GMD.De ministerraad keurde ook een ontwerp-KB goed dat een remgeld instelt bij de toezichtshonoraria in het oncologisch dagziekenhuis.Deze toezichtshonoraria kunnen aangerekend worden door hematologen, pediaters met bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie, artsen-specialisten in de medische oncologie, artsen-specialisten die houder zijn van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie en artsen-specialisten in de reumatologie.Het remgeld bedraagt 4,96 euro, maar valt weg voor 'voorkeursgerechtigden'.Verder keurde de ministerraad een ontwerp-KB van minister Frank Vandenbroucke goed over de regeling van het sociaal statuut voor sommige zelfstandige zorgberoepen.Dat verhoogt onder meer het aandeel in 2020 voor artsen die eind van dat jaar over een geldig Riziv-nummer beschikten eenmalig met 1.250 euro.Ook zijn er een aantal preciseringen over welke artsen juist recht hebben op het sociaal statuut.Geneesmiddelen en covidDe ministerraad neemt daarnaast akte de aankoop van 11.520 behandelingen met molnupiravir (MSD) - voor patiënten die geen zuurstof krijgen maar met een verhoogd risico van een ernstige vorm van covid - en van de aankoop van 2.002 behandelingen met sotrovimab (GSK) - voor de behandeling van immuungedeprimeerde patiënten en patiënten met co-morbiditeit die geen antistoffen vertonen.Ten slotte komt er een overheidsopdracht voor een vierjarige raamovereenkomst (2022-2025) betreffende het beheer van een strategische voorraad geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen (inclusief voor in-vitro diagnostiek) in het kader van de coronapandemie.