...

Voor hun studie baseerden ze zich op een meta-analyse van 35 studies die betrekking hadden op 163.753 kinderen geboren in 10 landen. De BMI van die kinderen werd, afhankelijk van de studie, bepaald op zeer verschillende leeftijden, van 18 tot 70 jaar. Die 35 studies werden gepubliceerd tot de jaren zeventig, een periode waarin een keizersnede hoofdzakelijk werd uitgevoerd indien er een risico voor de moeder of het kind bestond. De auteurs van de studie stelden vast dat baby's die met een keizersnede werden geboren op volwassen leeftijd 26% meer risico op overgewicht en 22% meer risico op obesitas liepen en dat hun body mass index (BMI) een half punt hoger lag dan bij mensen die vaginaal werden geboren. De cijfers, die zowel voor mannen als voor vrouwen gelden, lijken wel op een verband te wijzen, maar niet noodzakelijk op een oorzakelijk verband. Keizersneden kunnen ook worden uitgevoerd wegens een te hoog geboortegewicht, wat op zichzelf verband houdt met het risico op obesitas op latere leeftijd. Momenteel zijn de oorzaken voor dit verband nog onbekend. De onderzoekers zullen hun werk voortzetten om de reden voor dit risico op overgewicht te achterhalen. (referentie: PLOS ONE, 27 februari 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0087896)