...

Het ontwerp-KB werd op 25 mei eindelijk op de ministerraad goedgekeurd. Na een advies van de Raad van State kan het ondertekend worden en gepubliceerd in het Staatsblad.Het betreft de vergoeding aan zorgverleners van het persoonlijk beschermingsmateriaal voor de periode september-november 2020.Met het geld wil de overheid niet alleen de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal financieren, maar ook investering in bijvoorbeeld de luchtventilatie en de tijd die het kost om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Kartel-voorzitter Reinier Hueting ergert er zich aan dat het zo lang duurt om dergelijke maatregelen rond te krijgen. "We hebben net het probleem nog eens aangekaart in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen - we hebben aan de voorzitter gevraagd of al een regeling gevonden was."Het schoentje knelt hem meestal bij de diensten van de minister van Begroting - die stellen dat ze weinig zicht hebben op de totstandkoming van de besluiten."De minister van Begroting heeft een vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité - we begrijpen dan niet waar dan het probleem nog zit."Jo De Cock, voorzitter van de NCAZ, vertelde dat de kwestie nog een was besproken met vertegenwoordigers van het kabinet - maar een officiële regeling is er nog niet. "Het is wel afgesproken in het akkoord artsen-ziekenfondsen dat er naar oplossing wordt gezocht", stelt Hueting.Er komt overigens nog een nieuwe uitbetaling - weet dokter Hueting. De regeling werd uitgebreid tot de eerste helft van dit jaar.Voor de rest van dit jaar zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. "De situatie is veranderd. Zorgverleners moeten voorkomen dat ze het virus overdragen - maar zichzelf zorvuldig inpakken zoals vorig jaar noodzakelijk was, dat zal minder nodig zijn."Ook de prijzen van het beschermingsmateriaal zijn ondertussen wel weer geëvolueerd.