...

Van Gorp kaart de inkomenskloof tussen artsen en verpleegkundigen aan, maar ook tussen artsen onderling. In het Nieuwsblad van 6 oktober heeft hij het ook over ereloonsupplementen die artsen vragen.Juiste context Het volledige citaat in de Knack luidt: 'Moet een specialist echt 600.000 euro per jaar verdienen? Is 200.000 euro niet voldoende? Er is toch ook zoiets als sociale verantwoordelijkheid'. Het komt uit een (online-)artikel over privéziekenhuizen.De 600.000 euro is blijkbaar een verwijzing naar het jaarlijks bruto inkomen van nefrologen. Wat Van Gorp er niet bij vertelt is dat veel specialisten tot 40% van hun inkomsten aan het ziekenhuis afstaan. En dat ze met de honoraria uit prestaties ook kosten voor apparatuur, extra personeel, enzovoort moeten financieren.Late startIn De Ochtend op Radio één werd 'topdokter' Guido Dua, neurochirurg van het ZNA, aan het woord gelaten. Die wees onder meer op de lange opleiding die hij achter de rug had voordat hij als specialist zijn praktijk kon starten. Hij had ondertussen wel 25.000 euro schuld en had nog niets kunnen betalen voor zijn pensioen.Dr. Dua wilde best over de inkomensverschillen tussen artsen en verpleegkundigen praten. Maar dat moet dan inderdaad passen in een breed maatschappelijk debat dat bijvoorbeeld ook de spanning tussen het inkomen van Luc Van Gorp en dat van zijn secretaresse omvat.Intellectuele prestatiesIn het programma Hautekiet legde minister Maggie De Block een uurtje later uit dat de inkomensverschillen tussen artsen historisch gegroeid waren en dat dit vooral te maken heeft met honoraria voor intellectuele prestaties. Die zijn in de loop van de tijd onvoldoende opgewaardeerd in vergelijking met technische prestaties.Het beleid werkt volop aan meer transparantie in het inkomen van de artsen, verzekerde ze. Dat moet de basis vormen van een herijking van de nomenclatuur. En als patiënten geconfronteerd worden met hoge ereloonsupplementen, moeten ze dat zeker melden aan hun ziekenfonds, benadrukte de minister nog.De discussie wat een redelijk inkomen is voor verschillende beroepen, die over de hervorming van de nomenclatuur, de reden waarom sommige artsen nog hoge supplementen vragen, en waarom steeds meer specialisten uitwijken naar privéklinieken zijn zeker de moeite waard om gevoerd te worden. Maar de uitspraak van Van Gorp zet weer een hele beroepsgroep in een negatief daglicht, rukt een aantal dingen uit hun context en verheldert helemaal niet waar de discussie eigenlijk over gaat.