...

De auteurs besluiten dat in-vitrofertilisatie niet in verband kan worden gebracht met een risico op autismespectrumstoornissen, maar wel met een lichte maar statistisch significante verhoging van het risico op mentale retardatie. (referentie: Sandin S et al. JAMA. 2013;310:75)