...

Met die brief kunnen huisartsen de instanties of organisaties die een onredelijk of overbodig attest vragen wijzen op de overlast die dat teweegbrengt. De brief dringt aan op een uniform attest.Het VAS wijst op de huidige covid-rompslomp voor huisartsen door quarantaine-attesten, e-forms, aanvragen voor de labtests, ... Voor sommige zaken zijn nu overigens alternatieven beschikbaar of in de maak.Problematisch vindt VAS vooral de vele vragen om attesten te laten invullen door werkgevers, administraties, onderwijs, kinderopvang, sportclubs enzovoort. De eigenlijk taak van de huisarts - de zorg voor de patiënt - komt door dit alles in het gedrang.Het VAS vraagt de huisartsen hun actie te steunen door de petitie te ondertekenen. Eerder al riep Jong Domus de huisartsen op een attestenstaking te organiseren. Een weigerattest dat de huisarts aan zijn patiënt kan meegeven legt de vrager van een attest uit waarom de arts niet op het verzoek kan ingaan.Het VAS wil niet zo ver gaan, stelt het, omdat dat patiënten in een lastig parket kan brengen. Het acht het zinvoller om zich via de patiënt te richten tot de verantwoordelijken voor de ongebreidelde stroom aan attestenverzoeken.