...

De bevolking van Vlaanderen veroudert in snel tempo. Vandaag is een vijfde al ouder dan 65 jaar, in 2030 zal dat een vierde zijn. In 2050 zal het aantal mensen ouder dan 80 jaar dubbel zo groot zijn als vandaag. Het KCE berekende in 2011 dat Vlaanderen 24.300 extra plaatsen in Woonzorgcentra zal nodig hebben tegen 2025.Sinds 2011 werden er al heel wat nieuwe plaatsen gecreëerd: in totaal zijn er 7.317 (bijna) erkend. Het totale aantal plaatsen bedraagt intussen 76.539. Dit jaar zouden er nog 2.348 bijkomen, in 2016 nog 3.287. Het gaat om woongelegenheden waarvoor al een voorafgaande vergunning is verleend.De oppositiepartijen reageerden sceptisch op deze aankondiging. Vlaams parlementslid Bart Van Malderen van de SP-A wees erop dat de kas van het VIPA-fonds leeg is. Maar minister Vandeurzen wijst er tegelijk op dat het financieringsmodel voor de nieuwe plaatsen in Woonzorgcentra wordt herzien.Minister Vandeurzen onderstreept ook dat het creëren van nieuwe plaatsen in de Woonzorgcentra maar een van de maatregelen is van het aan de actuele behoeften aangepaste ouderenbeleid.