...

Het rapport van de federalen Planningscommissie bevestigt voor Van Peel vooral dat er een overaanbod is van Franstalige specialisten in ons land. "Dat overtal is geen verrassing", stelt ze, "Franstalig België liet het jarenlang na om een toelatingsexamen in te voeren en laat nog steeds te veel studenten afstuderen. Ook dit jaar zullen 959 Franstalige studenten starten aan de opleiding geneeskunde. Het quotum voor de Franse gemeenschap ligt nochtans op 505 voor 2024."RekeningDat leidt volgens haar ook tot medische overconsumptie in het zuiden van het land. "Want waarom werken artsen in Franstalig België minder? Omdat ze met te veel zijn en te weinig hun brood verdienen. Daarom zijn ze geneigd meer nutteloze onderzoeken voor te schrijven. Een overtal aan artsen leidt tot medische overconsumptie. Dat bewijzen de cijfers in het Zuiden.""En die rekening betalen we allemaal mee", onderstreept Van Peel."De federale contingentering bestaat al meer dan twintig jaar, net om dit aan te pakken", voegt ze eraan toe. "En we hebben vorige legislatuur een wet gestemd die hieraan een einde zou maken en ervoor zou zorgen dat het overtal uit het verleden wordt afgelost. Maar De Block heeft vlak voor de zomer met een KB onze wet overruled en opnieuw een generaal pardon gegeven.""Zolang de Vlaamse partijen het toelaten, zal deze saga doorgaan. Want het overtal aan artsen in Franstalig België wordt natuurlijk betaald met het federale gezondheidsbudget."ToelatingsexamenValerie Van Peel dringt ook aan op een soepeler Vlaams beleid inzake het toelatingsexamen. "Vlaanderen is al twintig jaar - als enige - de brave leerling van de klas. Elk jaar kunnen er honderden geslaagde studenten niet aan de opleiding beginnen. En vervolgens betalen we als Vlamingen ook nog eens de rekening.""De nieuwe Vlaamse regering moet hier komaf mee maken. Vlaanderen moet naar haar eigen studenten een eigen beleid voeren, los van de federale quota", besluit Van Peel.