...

Onderzoekers hebben gevonden waarom metformine patiënten beschermt tegen kanker. De werking van het middel ter hoogte van de mitochondria vertoont ook potentie om het risico van oncogenese te verminderen.Een Schotse studie uit 2005 kwam er toevallig op uit dat patiënten met diabetes type 2 die metformine gebruikten, een lagere incidentie vertoonden van kanker. Deze verlaagde incidentie, die zich ook vertaalt in een lagere mortaliteit, werd door andere onderzoekingen bevestigt.Canadese onderzoekers van de MC Gill University en de Universiteit van Montreal kwamen erop uit dat metformine het optreden van mutaties in de cellen afremt, en daarmee de geaccumuleerde DNA-beschadiging vermindert. Dat het middel daarmee celontaarding zou kunnen tegen gaan, is zeer uniek.Metformine werkt daarbij als een antioxidans, maar een dat specifiek de vorming van reactieve zuurstofspecies tegengaat ter hoogte van de mitochondria, die ook het aangrijpingspunt vormen voor zijn antidiabetische activiteit.Verder onderzoeken"Dat wil nog niet zeggen dat metformine nu klaarligt om op brede schaal ingeschakeld te worden voor kankerpreventie", luidt het relativerende commentaar van dr. Michael Pollak, leider van het onderzoek."We weten nog niet of metformine zich in voldoende concentraties opstapelt in menselijk weefsels waarin een risico voor kanker reëel is, zoals het borstweefsel of de dikke darm - dat is in de dosering die gebruikelijk is voor de behandeling van diabetes. Evenmin weten we of de bevindingen uit de oorspronkelijke onderzoeken, ook toepasselijk zijn op mensen zonder diabetes.""Maar de mogelijkheid om DNA te beschermen tegen oxidatieve schade door het gebruik van een geneesmiddel dat goed verdragen wordt, is een onverwachte bonus. Dat moet nu verder worden onderzocht op verschillende niveaus."