...

Volgens de Vlaamse vaccinatieteller werden er vorige week 78.422 vaccindoses gedistribueerd - deze week zouden er dat bijna 130.000 zijn. De vaccinatiecampagne zou wat in snelheid winnen. Een doelgroep die er deze week bijgenomen wordt, zijn de ouderen in assistentiewoningen. Het gaat om in totaal meer dan 15.000 eerste prikken met Pfizer-vaccin - later gevolgd door een tweede dosis. Deze week zijn er 9.000 gepland. Assistentiewoningen die fysiek aansluiten bij woonzorgcentra kwamen overigens al vroeger aan de beurt.In de gehandicaptensector zijn er deze week 14.000 vaccins gepland en in de woonzorgcentra nog een 3.000-tal.Onder de Vlaamse vaccinatiecentra zouden deze week zo'n 21.500 doses van het AstraZeneca-vaccin worden verdeeld. Voglende week zullen dat er 39.100 zijn.Volgende week zouden er ook voor het eerst Pfizer-vaccins in de vaccinatiecentra kunnen worden toegediend - het zou gaan om iets meer dan 12.500. Het eerste doelpubliek daarvan zijn zorgverleners uit de eerste lijn, ouder dan 55 jaar.BijsturingOndertussen heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandebroucke (sp.a) aan de Hoge Gezondheidsraad een aantal adviezen gevraagd. Belangrijk zijn vooral de vraag of AstraZeneca voortaan ook kan toegediend worden in de bevolking ouder dan 55 jaar, en de vraag of er meer tijd kan gelaten worden tussen de twee doses van de vaccins. Er is ook een vraag of er (soms) volstaan kan worden met één dosis.Aan de hand van de nieuwe adviezen van de HGR zal de Interministeriële Conferentie Gezondheidszorg woensdag eventueel de vaccinatiestrategie te herzien. Een 'gamechanger' zou volgens minister Vandenbroucke zijn wanneer het Astrazeneca-vaccin ook aan oudere leeftijdsgroepen kan worden toegediend.Het zou in ieder geval de vaccinatiestrategie een stuk eenvoudiger maken. Op dit moment is de Taskforce samen met de HGR aan het bekijken welke risicogroepen jonger dan 55 jaar al in de vaccinatiecentra aan bod zouden kunnen komen.Wanneer er meer tijd kan gelaten worden tussen de toediening van twee doses, kan men sneller voortgang maken de toediening van de eerste doses. Aan de hand van simulaties zal de Taskforce proberen in te schatten welke impact dat kan hebben op de epidemie.Wanneer zou blijken dat één dosis na van een vaccin na een covidinfectie zou volstaan, zal men moeten afgaan op de verklaring van de gevaccineerde, stelt dokter Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce. Het werken met tests bij mensen die gevaccineerd moeten worden zorgt voor te veel logistieke problemen schat hij in.KinderziektenVorige week bleken er plots 200.000 doses van het AstraZeneca-vaccin méér geleverd te zijn aan ons land, dan het FAGG officieel had medegedeeld. Dokter Ramaekers beloofde samen met het FAGG te bekijken of de bekendmaking van de leveringen van vaccins niet beter kan verlopen.Dat de levering van deze vaccins niet meteen mee werd verrekend, heeft volgens hem overigens vooral te maken met de voorzorg om geen vaccins in te plannen die er niet zijn: men wil geen leveringen inplannen voordat die effectief bevestigd zijn.De doorlooptijd van de geleverde vaccins - tot ze effectief toegediend kunnen worden - bedraagt momenteel twee weken. Dat heeft ook te maken met de tijd die het in beslag neemt om iemand uit te nodigen. Er zijn bijvoorbeeld klachten van zorgverleners die de uitnodiging per post ontvingen na de datum dat ze zich moesten laten vaccineren. Op iets langere termijn zou men de doorlooptijd toch weer willen proberen te herleiden tot één week, zo geeft Ramaekers mee.De talrijke 'kinderziekten' van de gebruikte informatica hebben de campagne in een bijzonder slecht daglicht gesteld. Vraag is nog of ze ook de vaak grote aantallen uitgenodigden kunnen verklaren die niet komt opdagen in de vaccinatiecentra.Volgens Dirk Ramaekers maakte het systeem aanvankelijk niet gebruik van de laatste versie van Cobrha - het elektronische kadaster van de zorgverleners. Dat er vaak zorgverleners werden uitgenodigd die al eerder een vaccin kregen, heeft volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid er dan weer mee te maken dat de informatie uit Vaccinnet te traag doorstroomde naar het systeem dat de uitnodigingen genereert.Vaccinatiecentra zouden volgens Moonens toegang krijgen tot de lijsten van de prioritaire groepen die al opgesteld zijn, zodat ze de vaccins die anders dreigen verloren te gaan niet moeten dumpen in de armen van jonge personen die geen enkele risicofactor vertonen.