...

Verschillende politici waren er dit weekend als de kippen bij om te vertellen dat de helft van de volwassen bevolking ondertussen al minstens één dosis van het vaccin kregen. De teller van het dashboard van Sciensano kwam eigenlijk pas deze middag (maandag 31/5) op 50% te staan - maar goed, op de registratie zit wat vertraging.De andere helft moet in de loop van de komende weken in versneld tempo de eerste prik krijgen. Vanaf deze week begint de tweede fase van de vaccinatiecampagne volop te lopen.Het opladen van prioritair te vaccineren patiënten heeft gezien het huidig tempo van de vaccinatie nog maar weinig zin. Tot woensdag kunt u nog patiënten toevoegen - nadien wordt deze route afgesloten.Tijdens de Q&A van de Taskforce Vaccinatie zaterdag 29 mei beklemtoonde professor Dirk Ramaekers nog eens de unieke verwezenlijking van ons land. Geen enkel ander land slaagde erin deze prioritaire doelgroep zo goed af te bakenen en versneld te vaccineren.Dat lukte dankzij een gebundelde inspanning van de ziekenfondsen én van de huisartsen. In een persmededeling meldt de Taskforce dat de Belgische huisartsen sinds begin april circa 1.261.000 risicopatiënten aan de lijst hebben toegevoegd.De vaccinatiecampagne tegen covid moest de huisartsen beter vertrouwd maken met populatiemanagement. Dat populatiemanagement loopt nog steeds door met het opvolgen van de vaccinatiegraad in de eigen patiëntenpopulatie. En het koppelen daaraan van gepaste acties.Deze manier van werken zou een nieuw, belangrijk hoofdstuk kunnen inluiden voor het gebruik van het EMD in de huisartsenpraktijk.