...

Pfizer levert volgende week maar 33 trays in plaats van 57. Het levert dus 42% minder vaccins dan oorspronkelijk gepland. Om die reden is de vaccinatie van ziekenhuispersoneel weer 'on hold' gezet.Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de ziekenhuizen nog deze week melden hoeveel vaccins ze toebedeeld krijgen. Ze kunnen dan de campagne weer opstarten.VerkeerslichtOm de plotse veranderingen zoals die zich in de voorbije week voordeden te kunnen opvangen wordt het systeem aangepast, vertelt dokter Dirk Dewolf van Zorg en Gezondheid. Het Agentschap voert de methode in van het verkeerslicht.Op basis van de beloofde leveringen kan het Agentschap 'prognoses' maken. Op grond van deze prognoses moet men geen vaccinatie beloven - het licht blijft op rood.De prognoses kunnen in actieve planning worden omgezet wanneer de vaccins effectief geleverd zijn. Het licht staat dan op oranje.Het licht voor de uitvoering van de vaccinatie springt op groen wanneer ook de spuitjes zijn geleverd door Medista.GereserveerdMinister Wouter Beke onderstreept dat het Vlaams parlement en de virologen blijven bij de geplande strategie: de meest kwetsbare groepen worden het eerst gevaccineerd. Dat zijn in de allereerste plaats de bewoners van de woonzorgcentra. Daarnaast loopt de vaccinatie van het WZC-personeel loopt door volgens planning.Deze week vinden er circa 70.000 vaccinaties plaats in de WZC, volgende week volgens de huidige planning meer dan 40.000 en de week daarna nog bijna 60.000.Dat betekent dat er de komende twee weken 100.000 vaccinaties zijn gepland in de woonzorgcentra. Van alle vaccins die in de diepvriezers zitten of er in zullen komen er daarmee zo'n honderd duizend in een gereserveerde stock terecht. Bovendien moet men ook een voorraad kunnen aanleggen om de tweede doses na 21 dagen voor deze groep te verzekeren.De vaccins 'in de diepvriezer' die niet op korte termijn nodig zijn voor de woonzorgcentra zijn nog 'vrij'. Met dat overblijvend aantal kan de vaccinatie van ziekenhuispersoneel worden gepland - te beginnen met de zorgverleners die in de frontlinie staan.Het Agentschap berekent nu hoeveel stock nog vrij is en hoe die kan worden verdeeld. Het resultaat wordt aan de ziekenhuizen meegedeeld.Bijsturing strategieBij de inentingen van ziekenhuispersoneel is er een verdere aanpassing van de strategie. Binnen de groep met hoge prioriteit - degenen die met covidpatiënten in aanraking komen - komt er een groep met hoogste prioriteit.Dat zijn zorgverleners die nogal eens procedures bij covidpatiënten moeten toepassen die erg nauw fysiek contact vereisen, waardoor ze een extra groot risico lopen: zorgpersoneel in de spoed en op intensieve zorg.De ziekenhuizen krijgen eerst vaccins voor deze groep, later voor het zorgpersoneel van de covidafdelingen.Verder wordt de mogelijkheid bekeken om het interval tussen twee doses van het Pfizer-vaccin te verlengen van 21 dagen naar 35 dagen.Zesde dosisOp de persconferentie bleek dat de problemen met de leveringen door Pfizer er ook mee te maken hebben dat de firma nu ook de zesde dosis verrekent. Per tray rekende Pfizer vroeger 970 doses - nu beschouwt het één tray als 1.170 doses.Maar ook als je die nieuwe manier van rekenen volgt, verklaart dat niet helemaal de 42% die minder wordt geleverd.Van het Moderna-vaccin zouden nog 1.000 doses zijn geleverd in het Middelheim-ziekenhuis, en ook al 1.000 doses aan ZOL.