...

De pseudocode die eind juli voor huisartsen werd in het leven geroepen voor het toedienen van het covidvaccin, wordt afgeschaft. Het vaccin tegen Sars-CoV-2 kan worden gegeven tijdens een consultatie of bezoek tegen het gewone tarief daarvoor.In de prestatie zit dan de registratie in Vaccinnet inbegrepen.Het Riziv verandert het geweer van schouder omdat het toch moeilijk te controleren is wat de juiste reden is voor een raadpleging of bezoek. Wanneer een huisarts een patiënt ziet om hem een vaccin te geven, komen er gewoonlijk toch ook andere zaken ter sprake.Het blijft de bedoeling dat de vaccinatie tegen covid in de huisartsenpraktijk beperkt blijft tot een occasioneel individueel geval. De Gemeenschappen organiseren de campagne en die blijft verlopen via de vaccinatiecentra.Bvas en ASGB/Kartel zijn opgetogen met de afschaffing van het pseudonomenclatuurnummer. "We zijn gehoord", zegt Bvas die de al sinds begin van dit jaar vraagt dat de huisarts gewoon het covidvaccin kan toedienen zoals elk ander vaccin. Ook ASGB/Kartel claimt dat hun protest tegen de pseudocode het gewenste resultaat heeft opgeleverd.AADM reageerde nog niet. Dat zal wellicht gebeuren in de Nieuwsbrief van Domus Medica die even na de onze wordt verstuurd.Maar helemaal tevreden zijn de syndicaten nog niet. Huisartsen mogen het vaccin niet zelf voorbereiden - het is de apotheker die de benodigde dosis uit het flacon moet trekken. De arts moet het spuitklare vaccin rechtstreeks van de apotheker krijgen."Ook daar dient nog een mouw aan gepast te worden", stelt ASGB.Bvas is al iets optimistischer: "In Brussel kunnen de vaccinflacons bij de huisarts worden afgeleverd. BVAS vraagt dat deze mogelijkheid onmiddellijk wordt uitgebreid tot Vlaanderen en Wallonië."