...

De Taskforce Vaccinatie stuurt in de ochtend van 16 maart een mededeling rond dat ons land de vaccinatie met AstraZeneca voortzet.Achtergrond-tromboseHet aantal gevallen van trombose ligt op dit moment niet hoger dan wat je normaal zou verwachten, luidt. In België doen zich per 1.000 inwoners jaarlijks vier gevallen van trombose voor. Er zijn geen aanwijzingen dat deze 'normale' incidentie zou zijn toegenomen.De Taskforce verwijst ook naar het standpunt van de International Society on Thrombosis and Haemostasis. Die beveelt vaccinatie tegen covid aan aan mensen die een voorgeschiedenis van trombose hebben of die antistollingmedicatie nemen. Covid brengt zelf immers een reëel risico mee van trombose.Vaccinatie voorkomt covid en covid brengt ernstige gezondheidsrisico's mee, is de redenering. Nu weer op de pauzeknop drukken zou onverantwoord zijn, zeker op een moment dat de kwetsbare ouderen aan de beurt zijn.Ons land wacht af wat het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA beslist. Dat zou tegen donderdag 18 maart de gevallen van trombose die nu bezorgdheid hebben gewekt bekijken.Zeldzaam beeld De reden waarom het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen aan de Nederlandse regering aanbeval om de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin 'on hold' te zetten waren niet de klassieke gevallen van trombose."Wij beschikken op dit moment over in totaal zes nieuwe meldingen uit Denemarken en Noorwegen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar, nadat ze gevaccineerd zijn met het vaccin van AstraZeneca", zo stelt de brief van de CBG aan de Nederlandse minister van Volksgezondheid. "Ik wil benadrukken dat de reden waarom het CBG u nu benadert is dat het nu gaat om nieuw beeld van ernstige bloedstollingen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes", zo motiveert de brief van 14 maart de wijziging van het standpunt aan de minister. De Standaard meldt vandaag 17 maart dat ook in Duitsland de reden om de vaccinatie met AstraZeneca stop te zetten de melding was zeven gevallen, zes vrouwen en één man, bij wie ook het zeldzamere beeld te zien was: de combinatie van hersentrombose met trombocytopenie en bloedingen. Volgens het Paul Ehrlich-instituut ging het in zes gevallen om een cerebraal veneuze sinustrombose.Een causaal verband tussen dit zeldzame beeld en het vaccin is evenwel niet aangetoond. Het EMA beoordeelt ook deze gevallen tegen donderdag.Professor Pierre Van Damme in De Standaard: "We moeten die zeven Duitse registraties ernstig nemen en verder uitspitten. Maar wat ik momenteel mis in de info, is in welke mate die vrouwen een contraceptiepil namen. In welke mate rookten ze? Is er al nagegaan of ze eventueel covid-19 hadden?"