...

De Universitaire Ziekenhuizen kregen al vorige week van de overheid de opdracht zich voor te bereiden op de opvang van (ernstig zieke) Covid-patiënten (andere ziekenhuizen kregen deze week de vraag hun steentje bij te dragen). Ook huisartsenkringen blijken er volop mee bezig. Heel wat artsen kwamen op het evenement in UZ Gent af.Sinds 2 maart beschikt de dienst spoedgevallen over een speciaal telefoonnumer gereserveerd voor huisartsen, waar 24/7 iemand van de dienst de oproepen beantwoordt. "We realiseerden ons die dag dat huisartsen ons soms urenlang probeerden te bereiken - het speciale nummer dat we toen voor hen hebben gereserveerd was na enkele uren al ruim bekend", zegt professor Tania Desmet van de Dienst Spoedgevallen. Ze toont een flow chart die weergeeft hoe de spoed voortaan gevallen van (vermoedelijk) Covid-19 zal opvangen. Kritieke patiënten, ernstig of matig zieke patiënten en niet zo zieke, ambulante patiënten zullen elk hun eigen, gescheiden traject volgen - met aangepaste procedures en maatregelen (personeel met persoonlijke bescherming, kamers onder negatieve druk, ...). Versterking is ingezet.Ook de huisartsen van Gent hebben al volop voorbereidingen getroffen. Een noodplan is zo goed als klaar. Huisartsen zijn het eerste contact voor patiënten die denken dat ze met het Sars-CoV-2 besmet zijn - maar dat contact moet wel telefonisch verlopen. De huisarts trieert volgens de Sciensano-richtlijnen van de dag, en oordeelt of een klinisch onderzoek nodig is. Voor de afname van een nasofaryngeaal monster wordt een afspraak gemaakt in UZ Gent. Huisartsen die wel nog over het nodige beschermingsmateriaal beschikken sparen dat beter op voor de komende weken. Met de Orde is overleg gepleegd over de mogelijkheid om op grond van een telefonisch gesprek voor de patiënt een ziektebriefje te schrijven. Dat advies is ondertussen uitgebracht.