...

"In deze tijden van besparingen mag de bekommernis om de privacy niet langer als schaamlapje fungeren", zei dokter Reinier Hueting, voorzitter van het ASGB/Kartel eerder aan Artsenkrant (nr. 2378, blz. 5). Aanleiding was de brief van het Algemeen Syndicaat aan Riziv-topman Jo De Cock. Daarin eiste de artsenvakbond dat de ziekteverzekering de namen bekendmaakte van de ziekenhuizen die geld moeten terugbetalen in het systeem van de referentiebedragen. Pro memorie. In 2002 voerde toenmalig minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) dit systeem in om onverantwoorde verschillen in de praktijkvoering "te harmoniseren". Het gaat enkel over 34 "relatief courante en weinig ernstige" medische of heelkundige aandoeningen. Ziekenhuizen die hiervoor onverantwoord veel - meer dan de norm - uitgeven aan klinische biologie, medische beeldvorming en technische onderzoeken dienen terug te betalen.Brussel bovenZo geschiedde in het verleden, maar wel altijd anoniem. Voor het eerst noemt het Riziv nu echter man en paard. De administratie gaf de namen vrij van de ziekenhuizen die sinds 2006 geld hebben teruggestort. En wat blijkt? Tussen 2006 en 2011 is het Brusselse CHU Brugmann met grote voorsprong de slechtste leerling van de klas. Elk jaar betaalde Brugmann tussen 213.000 en 389.000 euro terug. Dit cumuleerde in een totaalbedrag van 1,853 miljoen euro. Het Edith Cavell-ziekenhuis in Ukkel (1,280 miljoen) staat op twee. In 2009, 2010 en 2011 betaalde het telkens meer dan 420.000 euro terug. Enigszins verrassen doet het C.H.R. Clinique St.Joseph-Hopital De Warquignies uit Mons (1,081 miljoen) op drie. Verder in de top vijf: Sint-Jan in Brussel (1,045 miljoen) en de hoofdstedelijke Iris Sud ziekenhuizen (1,041 miljoen). Op één na telt de top tien uitsluitend Waalse en Brusselse ziekenhuizen. Geen enkel Vlaams hospitaal stortte in totaal meer dan een miljoen terug. Het O.L.V-ziekenhuis in Aalst komt wel dicht in de buurt met 998.680 euro. Aalst staat op één in Vlaanderen en op de zesde plaats in België. De Vlaamse top vijf telt verder: AZ Damiaan Oostende (607.537 euro), Jessaziekenhuis Hasselt (398.392 euro), AZ Groeninge Kortrijk (361.176 euro) en het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout (322.803 euro). In totaal vorderde het Riziv tussen 2006 en 2011 25,579 miljoen euro terug. Alleen al de top vijf is goed voor 6,3 miljoen, een vierde van het in totaal teruggevorderde bedrag.Kwaliteitslabel of niet?De administratie wijst erop dat de resultaten globaal genomen verbeteren. In 2006 vorderde men 5,9 miljoen terug van 34 ziekenhuizen, in 2011 nog slechts 2,3 miljoen van tien ziekenhuizen (zes Brusselse en vier Waalse, zie ook AK 2375, blz. 5). Het Riziv benadrukt ook dat dit niets zegt over "de kwaliteit of de medische competenties van de ziekenhuizen en de artsen die er werken". Het maakt louter praktijkverschillen zichtbaar ten opzichte van de Belgische referentie. Het gaat enkel om een vergelijking met de gemiddelde kost van de gefactureerde honoraria. Dat beaamt ook het ASGB. Uit deze financiële gegevens valt niet af te leiden of ziekenhuizen al dan niet kwaliteitsvolle zorg afleveren. Desondanks wijst het syndicaat erop dat dit in het kader van de individuele artsenaccreditering wel van belang kan zijn. En dat is uiteraard ook een kwaliteitslabel.Topje van de ijsbergTot slot stelt het ASGB vast dat het voor individuele ziekenhuizen over 'vrij forse bedragen' gaat. "Men zou dus denken", dixit het syndicaat, "dat ze hun gedrag gaandeweg bijsturen." De Vlaamse ziekenhuizen deden dit ook. Daar staat tegenover dat sommigen hospitalen jaar na jaar voorkomen in de selectie, soms zelfs met steeds hogere bedragen. Bovendien, aldus het ASGB, zijn er vele honderden andere APR-DRG's in minder homogene pathologiegroepen. "Men kan aannemen dat de meeruitgaven hiervan een veelvoud zijn." Met andere woorden: deze 34 eenvoudige pathologiegroepen vormen slechts het topje van de ijsberg. Het ASGB/Kartel tot slot: "Alweer komen er forse besparingen aan, zelfs de index 2015 wordt niet toegekend. Keer op keer zijn er lineaire besparingen in cardiologie, reanimatie, klinische biologie... Dat is niet langer aanvaardbaar. Dit moet stoppen!"