...

De 'Groupe Mémoire-Groep Herinnering' houdt de herinnering aan het verzet in de tweede wereldoorlog levendig. De organisatie vreest in het kader van de huidige Covid-19-pandemie een selectie van patiënten.Voorzitter dokter Yves Louis, pediater en ook voorzitter van de afdeling Oost- en West-Vlaanderen van de BVAS verwijst naar dokter André Wynen, één van zijn voorgangers als voorzitter van de Groep Herinnering. Wynen die ook secretaris-generaal was van de World Medical Association "waarschuwde 15 jaar geleden al voor het gevaar van economische euthanasie," aldus dokter Louis. "Het is een vorm van senicide in het kader van de vergrijzing en een economische crisis."Aan de basis van deze "nieuwe eugenetica" ligt volgens Louis "het ultraliberalisme en het sociaal Darwinisme met als principe 'survivial of the fittest'. Enkel rentabiliteit telt." Hij wijst erop dat artsen door de besparingen in de gezondheidszorg gedwongen zijn om zieken te selecteren. "Ouderen en gehandicapten worden aangetast in hun menselijke waardigheid en voelen zich aan hun lot overgelaten. Zij zijn in het bijzonder blootgesteld aan de ernstige verwikkelingen van een infectie met het coronavirus. Het risico op een langdurige behandeling, in het bijzonder op Intensieve Zorg is groot. De afloop is onzeker en nu wordt gedebatteerd om behandelingen in de eerste plaats voor te behouden aan personen die geacht worden de grootste kans op genezing te hebben", aldus Louis.De voorzitter van de Groep Herinnering denkt daarbij vooral aan de adviesteksten die de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde opstelde voor de triage van Covid-19-patiënten (Artsenkrant nr. 2624, 27 maart 2020)."De coronapandemie dreigt de opvangmogelijkheden van de IZ-diensten te overstijgen. Zonder schroom en zonder de publieke opinie te beroeren, voelen academici en verantwoordelijken van beroepsverenigingen van artsen zich nu geroepen om opnamecriteria op te stellen. Op die basis worden patiënten met de meeste overlevingskansen, of na genezing het grootste maatschappelijke nut geselecteerd," aldus dokter Louis. Hij voegt eraan toe dat de huidige gezondheidscrisis allicht zal gevolgd worden door een economische crisis. "Selectie en aanvaarding van criteria zoals leeftijd, handicap, mentale gezondheid... stellen de waarde van het leven van een patiënt in vraag. Het concept 'levens die de moeite waard zijn', is echter gevaarlijk. Ik refereer naar het boek 'Der Vernichtung lebensunwerten Lebens' van Karl Binding en Alfred Hoche uit 1922", besluit dokter Yves Louis.