...

Over de meningsverschillen tussen de BHAK (de Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring) en de FAMGB, die zich als een bicommunautaire kring presenteert maar niet echt een tweetalige dienstverlening kan verzekeren, leest u in de krant vandaag.Voor Vincent Janssens, aftredend voorzitter van de BHAK, was de samenwerking in de Garde Bruxelloise Brusselse Wachtdienst een uitgestoken hand naar de Franstaligen om een samenwerking in Brussel op te zetten die verder ging dan de organisatie van de wachtdienst.De hand blijft uitgestoken voor dokter Jansssens - de Brusselse situatie laat ook weinig andere keuze. Maar zelfs de organisatie van een tweetalige huisartsenwachtdienst blijft toch nog een probleem.De FAMGB (Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles) met zijn 1.400 leden had de BHAK met 100 leden indertijd nodig om de tweetaligheid te verzekeren. Van Vlaamse huisartsen hoor je dan klachten dat zij volop moeten meedraaien in de wachtdienst, terwijl naar verluidt heel wat Franstalige collega's nooit wachtdienst zouden doen.In Brussel is niets simpel.Janssens: "Aan Franstalige zijde zit je met het probleem dat, wanneer je 1.400 artsen hebt, je niet genoeg weekends in het jaar hebt om iedereen een wachtdienst te laten doen." Bovendien blijft er onduidelijkheid bestaan over wie de wachtlijsten opstelt, en over wat er gebeurt als je als een huisarts geen wachtdienst doet. "Wettelijk is het verzekeren van de zorgcontinuïteit, en organiseren van de wachtdienst uiteindelijk nog altijd de verantwoordelijkheid van de huisartsenkringen.""Over de deelname van de wachtdienst heb ik meermaals geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen. De overheid zou meer klaarheid met scheppen in haar wetten. Is het echt voldoende als een huisarts stelt dat hij wel beschikbaar is voor de wachtdienst?""Inderdaad krijg je dan een ongelijk systeem waarbij een deel van de artsen van de FAMGB geen wachtdienst doen - terwijl artsen van de BHAK wel moeten deelnemen aan de wachtdienst, om de tweetaligheid te verzekeren. Dat moet uitgeklaard worden. Daar moet aan gewerkt worden.""De visie van de BHAK is dat het organiseren van tweetalige beschikbaarheid tijdens de wacht niet alleen onze taak is. We werken samen aan de wachtdienst, we werken dan ook samen aan de tweetaligheid ervan. Het was onze verwachting dat zij ons daarbij zouden helpen. Er zijn tweetalige artsen bij het FAMGB.""Aan Franstalige zijde heb je in Brussel veel haio's. Die moeten allemaal 120 uren wacht draaien per jaar. Het probleem is dat niet al hun haio's erin slagen die 120 uur bijeen te krijgen omdat er te weinig plaatsen zijn.""Ik denk dan pragmatisch: wanneer je zorgt dat die haio's een minimum aan Nederlandskundigheid hebben, zijn zó alle wachten ingevuld. Er is, als je het op de die manier bekijkt, wel een oplossing voor het probleem te bedenken...""Het is een kwestie van mind change. Je moet de kansen zien die de samenwerking biedt en niet alleen de problemen. We zitten in een moeilijke fase, ik hoop echt dat we erover geraken."Lees ook: Tweetalige wachtpost blijft splijtzwam