...

De jongste tijd ondervinden nogal wat huisartsen problemen met de uitbetaling van een tweede consultatie bij dezelfde patiënt op dezelfde dag. Daarvoor kunnen goede medische redenen zijn. Al houdt dit deels wellicht ook verband met de invoering van eFact, het systeem voor het elektronisch factureren van prestaties. Soms zitten er foutjes in de software en/of klikken huisartsen onhandig. Daardoor ontstaan er vergissingen. "Om dat te voorkomen," aldus het syndicaat van voorzitter dokter Marc Moens, "kwamen er nieuwe regels en werd de controle verscherpt." De balans mag uiteraard niet doorslaan. Er zijn immers tal van voorbeelden die een tweede consultatie op dezelfde dag verantwoorden. "Deze manier van werken is wel degelijk een correcte manier om de huisartsgeneeskunde uit te oefenen," zo stelt de Bvas. "De ziekenfondsen mogen huisartsen dan ook niet zomaar verdenken van fraude of misbruik. Dit kan men niet systematisch als verdacht beschouwen." Wat voor dokter Moens alleszins niet door de beugel kan, is dat ziekenfondsen op voorhand huisartsen ter verantwoording roepen alvorens ze een bijkomende consultatie uitbetalen. "Dit is een a priori motivatie. Terwijl huisartsen de reden voor een bijkomende consultatie sowieso in het medisch dossier noteren met het oog op een mogelijke a posteriori controle." Tegelijk roept de Bvas de sotfwareproducenten op hun pakketten up-to-date te houden. "Onaanvaardbaar is dat huisartsen inkomensverlies zouden lijden omdat de software niet is aangepast aan de nieuwe Riziv-regels en criteria," aldus nog het syndicaat van dokter Marc Moens. In een korte reactie onderstreept de Landsbond der Onafhankelijk Ziekenfondsen dat ze enkel de facturatie-instructies van het Riziv volgen.