...

Tuberculose blijft een van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Ze bekleedt de tweede plaats, meteen na hiv/aids. In 2012 kostte de ziekte aan 1,3 miljoen mensen het leven, tegenover 1,4 miljoen in 2011. Volgens de WGO raakten in 2012 8,6 miljoen mensen besmet met tbc (van wie 1,1 miljoen eveneens met het aidsvirus werden besmet). In 2011 waren dat er 8,7 miljoen. Sinds 1990 is het aantal gevallen van tbc met 45% gedaald. Meer dan de helft van de gevallen werd opgetekend in Zuidoost-Azië (29%) en Afrika (27%). Bijna 40% van de nieuwe infecties doet zich overigens in India en China voor. Voor de WGO 'blijft tuberculose een groot probleem voor de wereldgezondheid', onder andere door de voortdurende toename van multiresistente vormen van tbc. Een stam wordt multiresistent genoemd als het resistent is tegen ten minste twee referentieantibiotica. Volgens de schattingen van de WGO was dit in 2012 het geval bij ongeveer 450.000 patiënten. Het probleem is dat slechts 94.000 gevallen werden bevestigd door een snelle opsporingstest. We kunnen dus stellen dat de opsporing niet optimaal is. (referentie: WGO-rapport 2013)