...

Er was al aangetoond dat het de ontwikkeling van mannelijke foetussen tijdens de zwangerschap verstoorde, vermoedelijk ook het risico op allergie verhoogde, de spierkracht en het immuunsysteem aantastte en de hormoonhuishouding verstoorde. Nu is aangetoond dat het bacteriostaticum bij muizen op lange termijn leverfibrose en -kanker veroorzaakt via moleculaire mechanismen die ook bij de mens aanwezig zijn. Dat blijkt uit een studie die aan de University of California werd uitgevoerd op twee groepen muizen. De ene groep kreeg een normale voeding, de andere een voeding waaraan triclosan was toegevoegd. Na zes maanden, wat overeenkomt met 18 levensjaren bij de mens, vertoonden de knaagdieren die aan die endocriene verstoorder waren blootgesteld een hogere incidentie (80 vs. 25%) van tumoren. De blootgestelde muizen vertoonden ook een groter aantal tumoren (4,5 keer meer) en die waren ook groter (diameter van de tumor 3,5 keer groter). Volgens dr. Robert Turkey is triclosan schadelijk voor de lever omdat het de werking verstoort van de constitutieve androstaanreceptor (CAR), een eiwit dat het bloed helpt te ontgiften. Om die verstoring tegen te gaan, gaat de lever te veel cellen produceren, wat fibrose veroorzaakt en bij herhaling tot tumorvorming kan leiden.