...

In de dubbelblinde trial werd de combinatie van IV lisdiuretica met acetazolamide vergeleken met IV lisdiuretica in combinatie met placebo. Acetazolamide is een vochafdrijver die momenteel alleen bij de behandeling van glaucoom en hoogteziekte wordt gebruikt.Uit het onderzoek bij 519 patiënten in 27 Belgische ziekenhuizen bleek dat er met de combinatie van twee vochtafdrijvers 46% meer kans was dat de hartdecompensatiepatiënt na drie dagen het overtollig vocht kwijt was. Dat leidde ook tot sneller ontslag uit het ziekenhuis.De ADVOR-studie (ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume OveRload) werd geleid door professor Wilfried Mullens, cardioloog van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Het ZOL werkt met UHasselt en het Jessa-ziekenhuis voor onderzoek samen in het LCRC. De resultaten van ADVOR werden zaterdag 27 juli gepresenteerd op het ESC Congres in Barcelona (van de European Society of Cardiology) en dezelfde dag ook gepubliceerd in de New England Journal of Medecine. De NJEM wijdt aan de studie ook een editorial.Dat is een opsteker voor KCE Trials, het financieringsprogramma van de Belgische overheid voor niet-commercieel klinisch onderzoek. Acetazolamide is een 'oud' medicijn waarop geen patenten meer gelden. De farmaceutische industrie investeert niet in dit soort onderzoek omdat met een dergelijk 'oud' middel achteraf ook geen echte winst meer te maken is.