...

De Impulseo-lijst van prioritaire zones voor de periode van juni 2018 tot december 2019 telt nog 195 gemeenten. Op de vorige lijst (juni 2017-december 2018) prijkten er nog 199 gemeenten. Het is de eerste keer dat het aantal huisartsarme gemeenten achteruitgaat.Bij berekening voor 2018-2019 werden er 30 gemeenten prioritaire zone die het daarvoor niet waren, terwijl 34 gemeenten van de lijst verdwenen.Er zijn nu wel nog meer huisartsenarme gemeenten dan in 2016-2017 (185 gemeenten) en in 2015-2016 (180 gemeenten).In deze aantallen zijn de steden Gent en Antwerpen bovendien buiten beschouwing gelaten. Daar worden de prioritaire zones vastgelegd tot op het wijkniveau.Een verschil van vier gemeenten is niet indrukwekkend maar het is de eerste keer dat de evolutie omgebogen wordt. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is dat geen toeval: het aantal actieve huisartsen in Vlaanderen neemt de laatste jaren weer toe.In 2015 waren in Vlaanderen 8.610 actieve huisartsen en in 2017 al 8.982, zo meldt het Agentschap. Ook het aantal huisartsen in opleiding steeg in die periode van 547 naar 661."Dat het aantal huisartsarme gemeentes afneemt, is bemoedigend," reageert Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. "We zien ook jaar na jaar een toename van het aantal huisartsen en huisartsen in opleiding. We zijn op de goede weg om het aanmoedigingssysteem verder te verfijnen en de spreiding van de huisartsen meer aan de norm te doen beantwoorden."