...

Ze bestaan, de ziekenhuisbestuurders die het met 120.000 euro bruto per jaar moeten stellen. Voor het leiden van een hypercomplexe organisatie als een zorginstelling is dat eerder aan de schamele kant. Een rondvraag van Artsenkrant leert dat veel ziekenhuisbonzen boven de MP-norm scoren. Voor een marktconform salaris van een directeur van een UZ of een groot algemeen ziekenhuis (> 800 bedden) moet je al gauw tussen de 350.000 en 400.000 euro rekenen.Johan Kips verdiende als algemeen directeur van het UZ Leuven 380.000 euro bruto, alle extra legale voordelen inbegrepen. Marc Noppen van het UZ Brussel zit in dezelfde categorie. De echte toppers vinden we in Roeselare en Antwerpen. Verscheidene bronnen schatten dat ceo Bruno Holthof van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om en bij de 500.000 waard is, bonussen op targets inbegrepen. Goedingelichte bronnen bevestigen dat de voormalige directeur van het Roeselaarse Heilig-Hartziekenhuis, PatrickWaterbley, jaarlijks tot 800.000 op zijn rekening zag verschijnen. Dat monstersalaris bleef lange tijd goed verborgen, tot het bedrag eind vorig jaar op tafel kwam in de fusiegesprekken met het Stedelijk Ziekenhuis uit dezelfde stad. Waterbley werd meteen bedankt voor bewezen diensten.Het loon van Johan Hellings, de pas aangestelde directeur van het fusieziekenhuis, is wel conform de MP-norm. In Nederland is de discussie over een maximumloon voor ziekenhuisbestuurders al beslecht. Het salaris van alle bestuurders uit de openbare sector is er wettelijk aan banden gelegd. In 2009 bleek dat 19% van de ziekenhuisdirecteuren meer verdiende dan de 'Balkenende-norm', vergelijkbaar met het maximumloon in het wetsvoorstel van N-VA. Wie erboven zit, behoudt bij wijze van overgangsregel nog maximaal vier jaar zijn wedde om dan stapsgewijs af te zakken tot de nieuwe norm. De invoering van de regel in de Nederlandse ziekenhuizen ging niet zonder slag of stoot. Zo trok de belangenvereniging van ziekenhuisbestuurders, NVZD, naar de rechter met de eis om buiten het toepassingsveld van de loonnorm te vallen. Maar de rechter oordeelde dat zorginstellingen een publieke functie vervullen en gefinancierd worden met gemeenschapsgeld. Bijgevolg is het plausibel dat ook zorgbestuurders onder de inkomenswet vallen, luidde het verdict.