...

Ze hebben het toestel getest in verkennende studies bij twee patiënten. Er heeft zich niet de minste complicatie voorgedaan.