...

De medische noodgevallen in Turkije waren in 2012 goed voor 14% van de behandelde dossiers door Mediphone Assist. De privéziekenhuizen, die prominent aanwezig zijn in de toeristische gebieden, rekenen 32% te veel aan buitenlandse patiënten.Onnodige ziekenhuisopnames"De ziekenhuizen hopen op bijkomende inkomsten tijdens de zomermaanden. We kennen het fenomeen ook in andere landen, maar in Turkije is het probleem het grootst", verduidelijkt Christian Horemans, expert Internationale Zaken van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. Om deze praktijken in de kiem te smoren, werden alle facturen van de 353 dossiers uit 2012 nauwkeurig nagekeken. "Dankzij intensieve onderhandelingen met de Turkse ziekenhuizen hebben we in 2012 de kostprijs met gemiddeld 32% kunnen doen dalen", aldus Horemans.Turkse hotels wijzen toeristen vaak door naar een arts of ziekenhuis waarmee ze afspraken hebben. Die passen niet alleen te hoge tarieven toe, vaak worden toeristen ook onnodig gehospitaliseerd. "Wij raden onze verzekerden aan om bij medische problemen Mediphone Assist te contacteren. Zo worden ze naar een ziekenhuis doorverwezen normale tarieven gehanteerd worden."Ook de reisbijstandscentrale Mutas, het vroegere Eurocross, merkt op dat de privéziekenhuizen in Turkije zowat dertig procent te veel factureren. "Er is daar inderdaad een probleem", stelt Annie Ceron van Mutas. "Het is wel belangrijk om te weten dat dat niet wil zeggen dat de mensen ook echt te veel betalen. Als er contact wordt opgenomen met de reisbijstandsorganisatie, zal dat niet het geval zijn."OostenrijkDe onafhankelijke ziekenfondsen waren begin dit jaar ook niet te spreken over de al te voortvarende aanpak van verscheidene Oostenrijkse sportartsen tijdens het skiseizoen. "In een aantal ziekenhuizen doen gereputeerde sportartsen er alles aan om slachtoffers van ski-ongevallen onmiddellijk ter plaatse te opereren. Dat is medisch niet nodig of zelfs tegenaangewezen en het kost de ziekteverzekering handenvol geld", vertelde Christian Horemans toen aan onze krant. De onafhankelijke ziekenfondsen proberen de Oostenrijkse ziekenhuizen al enkele seizoenen te sensibiliseren om vooraf contact op te nemen met de medische reisbijstandsteams, om zo onnodige ingrepen en kosten te voorkomen.