...

Het rapport dat daarover werd opgesteld en in Straatsburg werd goedgekeurd door de parlementaire vergadering van de Raad van Europa belicht de dramatische effecten van het soberheidsbeleid op de gezondheid van de Europeanen en op de organisatie van de gezondheidszorg. Het deel dat de patiënten zelf moeten betalen, wordt almaar groter. Dat is een verontrustende evolutie, die uiteraard vooral de zwakste personen en groepen treft. Le Quotidien du Médecin haalt een extreem voorbeeld aan: in Georgië moeten de patiënten 75% van de medische kosten zelf betalen, waardoor veel burgers worden geruïneerd. Ook het Griekse gezondheidszorgsysteem wordt sterk bekritiseerd.